Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$fields is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/fields.php on line 138

Deprecated: Creation of dynamic property acf_loop::$loops is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/loop.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$loop is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/loop.php on line 269

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$revisions is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/revisions.php on line 397

Deprecated: Creation of dynamic property acf_validation::$errors is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/validation.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$validation is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/validation.php on line 214

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_values is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-customizer.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_fields is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-customizer.php on line 29

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_errors is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-customizer.php on line 30

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$form_front is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-front.php on line 598

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_values is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-widget.php on line 34

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_reference is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-widget.php on line 35

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_errors is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-widget.php on line 36

Deprecated: Return type of WPCF7_FormTag::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/form-tag.php on line 396

Deprecated: Return type of WPCF7_FormTag::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/form-tag.php on line 388

Deprecated: Return type of WPCF7_FormTag::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/form-tag.php on line 382

Deprecated: Return type of WPCF7_FormTag::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/form-tag.php on line 400

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/mail.php on line 221

Deprecated: Return type of WPCF7_Validation::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/validation.php on line 78

Deprecated: Return type of WPCF7_Validation::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/validation.php on line 72

Deprecated: Return type of WPCF7_Validation::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/validation.php on line 59

Deprecated: Return type of WPCF7_Validation::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/validation.php on line 82

Deprecated: Creation of dynamic property Disable_Comments::$is_CLI is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/disable-comments/disable-comments.php on line 59

Deprecated: Creation of dynamic property Disable_Comments::$sitewide_settings is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/disable-comments/disable-comments.php on line 61

Deprecated: Creation of dynamic property Yoast\WP\SEO\Main::$helpers is deprecated in /var/www/0/334511/stage/wp-content/plugins/wordpress-seo/lib/abstract-main.php on line 65

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Collection::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/0/334511/stage/wp-content/themes/ergonomiportalen-1.0/vendor/illuminate/support/Collection.php on line 1789

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Collection::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/0/334511/stage/wp-content/themes/ergonomiportalen-1.0/vendor/illuminate/support/Collection.php on line 1800

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Collection::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/0/334511/stage/wp-content/themes/ergonomiportalen-1.0/vendor/illuminate/support/Collection.php on line 1812

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Collection::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/0/334511/stage/wp-content/themes/ergonomiportalen-1.0/vendor/illuminate/support/Collection.php on line 1827

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Collection::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/0/334511/stage/wp-content/themes/ergonomiportalen-1.0/vendor/illuminate/support/Collection.php on line 1768

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Collection::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/0/334511/stage/wp-content/themes/ergonomiportalen-1.0/vendor/illuminate/support/Collection.php on line 1747

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Collection::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/0/334511/stage/wp-content/themes/ergonomiportalen-1.0/vendor/illuminate/support/Collection.php on line 1716
Armsmerter - Ergonomiportalen

Armsmerter

Hva er smerter i armene?

Mange opplever perioder med smerter og ubehag i armene. De aller fleste armsmerter skyldes irritasjon av muskler, sener og senefester, og går som regel over av seg selv. I noen få tilfeller kan smertene skyldes en begynnende hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS), som er en skade på muskler, nerver og blodårer grunnet stor vibrasjonseksponering.

Hvordan forebygge smerter i armene?

Sørg for variasjon og mikropauser:

Det viktigste du kan gjøre for å forebygge er å sørge for variasjon og mikropauser for muskulatur som jobber statisk eller ensformig. Husk at dette er like viktig selv om belastningen er lav. Spesielt er muskulatur i underarm utsatt hvis du jobber med ensformig arbeid, som for eksempel bruk av spaker eller joystick, PC-arbeid eller langvarig bruk av håndholdt verktøy. Å arbeide i en stilling som oppleves behagelig og avspent, være bevisst på å skifte arbeidsteknikk regelmessig eller slippe grepet om verktøyet vil være gode forebyggede tiltak. Vær også nøye med å overholde tiltaks- og grenseverdiene for vibrerende verktøy. Er du i tvil kan du bruke vibrasjonskalkulatoren her.

Bygg sterk muskulatur

En sterk muskulatur har bedre forutsetning for å tåle belastning og restitueres raskere. Trening av muskulatur vil styrke sener og øke antall blodårer som sørger for god blodgjennomstrømming i vevet. Styrketrening kan være et godt forebyggende tiltak, også for deg som jobber med mindre fysisk krevende oppgaver. Sjekk ut smart mosjon i arbeidslivet her.

Forebygge HAVS

HAVS er en ikke-reversibel skade på muskler, nerver og blodårer forårsaket av mekaniske vibrasjoner. Vi mangler en effektiv behandling for HAVS, og det er derfor svært viktig å tenke forebygging. Vær nøye på å følge tiltaks- og grenseverdiene for vibrasjonseksponering, bruk hjelpemidler som reduserer eksponeringen og å sørg for å ikke fryse ved bruk av håndholdt verktøy som vibrerer. Husk at røyk og snus reduserer blodgjennomstrømming til vev og øker risikoen for HAVS.

Tips og råd ved smerter i armene

Legg arbeidsdagen til rette:

Hvis du opplever smerter eller ubehag når du utfører de vanlige arbeidsoppgavene dine, bør du gjøre noen tiltak så tidlig som mulig. Er du tidlig ute, er det kanskje ikke så mye som skal til. Å gjøre ting på en litt annen måte for å variere belastningen på strukturer og muskulatur som er irritert kan være nok. Det kan være å:

 • Veksle på hvilken arm du bruker
 • Gjøre det til en vane å gjøre enkle øvelser som å riste på armene for å øke blodsirkulasjon
 • Være mer bevisst på å regelmessig slippe verktøy og skifte arbeidsteknikk for å la muskulaturen få mikropauser. Husk at det er like viktig med avbrekk og pauser presisjonsarbeid og arbeid med liten belastning.

 

Dersom armsmertene begrenser deg på jobb, må du gå til leder så tidlig som mulig. Arbeidsgiver har ansvar for å tilrettelegge innenfor rammene på arbeidsplassen. For å få til gode løsninger for en periode er det viktig at du forteller hvordan smertene oppleves, hvordan de begrenser deg i arbeidshverdagen og forslag til tilpasninger.

Opprettholde aktivitet:

Selv om du har vondt er det det viktig at du er i aktivitet, slik at vev og strukturer ikke stivner og smertene forverres. Du kan trygt fortsette å bruke armene, selv om det kan være nødvendig å gjøre noen tilpasninger.

Smerter ved senebetennelse:

Smerter som ikke gir seg til tross for at du har gjort ulike tiltak for å variere belastning, eller du opplever rødhet og varme rundt senefestet kan være senebetennelse. Senebetennelse er ikke en vanlig betennelse, men er en irritasjon i senen der den fester til knokkelen, oftest rundt albueleddet. Symptomene er smerter under og etter belastning, etter hvert også i hvile.

Det anbefales å avlaste senene som er irriterte, men for å opprettholde god blodsirkulasjon er det viktig at du ikke slutter å bruke armen. Bruk armen i den grad du får til, men finn alternative måter å utføre arbeidsoppgaver eller trene på som ikke irriterer senen mer enn nødvendig. Dette kan bety at du bør få arbeidet tilrettelagt en stund. På HelseNorge finner du opptreningsprogram for senebetennelse. Det er viktig å følge doseringen nøye. Få hjelp av en fysioterapeut dersom du er usikker.

Smerter ved HAVS

(hånd-arm-vibrasjonssyndrom):

Vedvarende nummenhet, smertefulle anfall med hvite fingre (spesielt ved kulde), nedsatt kraft og følelsesløse fingre kan være et tegn på begynnende HAVS. Hvis du mistenker HAVS bør du oppsøke helsepersonell og sette inn tiltak umiddelbart. Dette innebærer å identifisere hvilke faktorer på jobb som kan utløse eller forverre plagene, og gjøre tiltak for å redusere skadelig eksponering for vibrasjon. Bedriftshelsetjenesten vil kunne hjelpe til med en slik kartlegging, og gi råd om tiltak på arbeidsplassen.

Generelle anbefalinger

 • Vær i forkant! Tenk variasjon og gjør justeringer tidlig dersom du kjenner ubehag eller smerter i armene
 • Hold deg i aktivitet og bevegelse
 • Styrketrening kan være både forebyggende og smertelindrende
 • Gå tidlig til leder om smertene hindrer deg på jobb

Når bør du kontakte lege?

 • Dersom smertene øker, eller vedvarer over 6 uker
 • Dersom du får lokal hevelse, rødhet og varme på smertestedet
 • Dersom du får feber
 • Dersom du mistenker begynnende HAVS

 

 

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere